Картотека

За картотекиране на състезатели, съдии или треньори използвайте съответната бланка по-долу.
Попълнените таблици трябва да се изпратят по е-mail не по-късно от 31.01 на текущата година или до 30 дни преди началото на състезанието.

Картотека на състезатели

(При извикване на горната връзка се отваря прозорец с документа, от където можете да го свалите.)
 

С подкрепата на

УШУ организации